Provozní řád

Provozní řád festivalu

ORGANIZÁTOR

Organizátorem festivalu Český Majáles (dále též „festival“, „Majáles“, „akce“) je Studentská

organizace Student Zone z.s., se sídlem Nové sady 30, 602 00 Brno.

POŘADATELSKÁ SLUŽBA

1. Pořádek a organizaci v místě akce zajišťuje pořadatelská služba. Zástupci této služby budou

označeni zejména identifikačními oděvy a páskami.

2. Návštěvník akce je povinen se v místě akce řídit pokyny pořadatelské služby.

VSTUPENKY

1. Vstupenky je možné zakoupit online, na dobírku, v oficiálních kamenných předprodejích, od

tzv. agentů (studenti spolupracující s Majálesy) a v síti Ticketportal. Více informací na

www.majales.cz.

2. Vstupenku nelze vykoupit zpět či vyměnit, nelze poskytnout duplikát. Vstupenka je určená

pro jeden vstup - po opuštění prostoru konání akce je vstupenka neplatná (je možné se ale

vrátit do prostoru akce na základě ID pásku).

3. Vstupenka je platná pouze s kontrolním ústřižkem, bez úprav a nepoškozená. V případě

oddělení jednotlivých částí vstupenky bude návštěvník na akci vpuštěn pouze za

předpokladu, že sériová čísla na oddělených částech vstupenky se shodují.

4. Pozměňování, falšování či kopírování vstupenek je trestné. Jakékoliv podezření na podvod

(příliš nízká cena vstupenky apod.) hlaste bezodkladně na Policii ČR. Žádné falešné vstupenky

však nebudou nahrazeny za pravé.

5. Držitel vstupenky dává bez jakýchkoliv nároků pořadateli i třetím osobám souhlas ke

zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu akce či záznamu v souvislosti s ní.

6. Zakoupením vstupenky a též jejím předložením u vstupu vyjadřuje její držitel souhlas s tímto

provozním řádem.

VSTUP NA AKCI

OTEVŘENÍ AREÁLU

1. Brány areálu se otvírají v 12:30.

VSTUP DO AREÁLU

1. Držitelům klasické vstupenky bude u vstupu odtržen kontrolní ústřižek a vyměněn za ID

pásek. Zbytek vstupenky si návštěvník ponechává – část slouží jako hlasovací lístek pro volbu

Krále, poslední část je M-kupón.

2. Držitelé e-vstupenky procházejí branami označenými nápisem „E-TICKET“. Po ověření QR

kódu, umístěného na vstupence, obdrží návštěvník ID pásku. Zároveň obdrží hlasovací lístek a

M-kupón.

3. Opuštění areálu je možné. Opětovný vstup bude umožněn pouze na základě neporušené ID

pásky. Za ztrátu, porušení nebo odcizení ID pásky nenese organizátor zodpovědnost.

4. Do areálu je přísně zakázáno vnášení omamných, psychotropních a návykových látek,

vodních dýmek, jakýchkoli zbraní, pyrotechniky, skleněných lahví a ostatních nebezpečných

předmětů. Do areálu též není povolené vnášet větší, než povolené množství vlastního jídla a

pití.

5. Každému je umožněno vnést do areálu jednu menší svačinu (1 bageta apod.) a nealko nápoj

v PET lahvi do objemu 0,75l.

6. Psi a jiná zvířata nemají do areálu přístup.

7. Každý návštěvník je povinen se u vstupu podrobit bezpečností kontrole své osoby i obsahu

vnášených osobních věcí či zavazadel. Kontrolu provádí vždy osoba stejného pohlaví. Osoba,

která se odmítne podrobit bezpečnostní kontrole nebo odmítne vydat nebezpečný či

zakázaný předmět, může být z areálu vykázána.

VSTUP DĚTI

1. Děti do 12 ti let včetně mají vstup na akci zdarma za nutného doprovodu rodiče či jiné

zodpovědné osoby starší 18 ti let. ID pásek si vyzvednou u stánku „Akreditace“ za

současného předložení ID dokladu (kartička pojištěnce, cestovní pas, apod.)

2. Za dítě zodpovídá v místě akce jeho doprovod. Dětská zóna není v místě akce k dispozici.

VSTUP ZTP, ZTP/P

1. Držitelům průkazu ZTP se po předložení zakoupené vstupenky a tohoto průkazu vrací

paušálně 200Kč u stánku „Akreditace“.

2. Držitelům průkazu ZTP/P se po předložení zakoupené vstupenky a tohoto průkazu vrací

paušálně 200Kč u stánku „Akreditace“. Doprovod má vstup zdarma.

PRESS/FOTO

1. Akreditovaní novináři a fotografové mají vstup na festival zdarma. Akreditace se vyřizují

pouze formou online formuláře.

2. Na udělení akreditace není právní nárok.

3. ID páska označená jako PRESS/FOTO je k vyzvednutí u stánku „Akreditace“.

4. Fotografové s FOTO ID páskou mají zajištěn vstup do PITu, a to pouze na první tři písničky

každého interpreta.

VIP

1. Držitelé VIP vstupenky si vymění vstupenku za VIP ID pásek u stánku „VIP/Akreditace“

2. VIP návštěvníkům je umožněn vstup do VIP zóny.

V AREÁLU

ZÁKAZ PRODEJE

1. V areálu je přísně zakázán prodej jakéhokoli druhu i jiné komerční aktivity bez vědomí a

předchozího souhlasu organizátora.

FOTOAPARÁTY

1. Používání amatérských i profesionálních fotoaparátů je na festivalu povoleno.

KLUB

1. Každý člen Majálesového klubu (dále jen „Klub“) má nárok na zvýhodněnou cenu vstupenky.

Nárok vzniká při koupi vstupenky po uvedení a ověření registrovaného emailu ( e-ticket nebo

vstupenky na dobírku), či předložení ID průkazu v klubovém předprodeji.

2. Každý člen Klubu má nárok na 1-3 piva zdarma. Počet piv se odvíjí od pravidelné účasti na

festivalu.

a. První rok má člen Klubu nárok na jedno pivo zdarma.

b. Druhý rok má člen Klubu nárok na dvě piva zdarma.

c. Třetí a každý další rok má člen Klubu nárok na tři piva zdarma.

4. Piva zdarma v podobě tzv. „pivenek“ si člen Klubu vyzvedne u stánku „Klub“ v místě akce.

Příslušný počet pivenek bude vydán na základě ověření registrace a účasti člena na festivalu

po předložení ID průkazu.

ZTRÁTY A NÁLEZY

1. Ztráty a nálezy se nacházejí u stánku „Klub“.

VRATNÉ KELÍMKY

1. Na všechny čepované nápoje se v areálu používají vratné plastové kelímky. Kauce za jeden

kelímek je 50 Kč.

2. Použité kelímky se dají vyměnit při koupi dalšího nápoje či vrátit u stánku „Výkup kelímků“.

Jednotlivé prodejní stánky výkup kelímků neprovádějí.

ZMĚNA PROGRAMU A ZRUŠENÍ AKCE

1. Změna programu či zrušení akce jsou vyhrazeny.

2. Při zrušení akce pořadatel oznámí do 10 dnů v místě nákupu vstupenky náhradní termín konání či

způsob vrácení vstupného. Náhrada jiných nákladů (ubytování, doprava, atd.) se neposkytuje.

 

Veškeré aktuální informace o akci najdete vždy na www.majales.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu a

přejeme ty nejlepší zážitky!

Pivní
partner
Hlavní partneři